e-mail: svein.kare.helland@lyse.net

Vi har kun ett struktur/kroppforhold eller verden opplevelse forhold, ut-i-fra det som vi til en hver tid har behov for å lære eller forstå oss videre på. Vi har hatt tusen på tusenvis av forskjellige struktur forhold som oppleves som liv, men som kun er en lære prosess, eller videreføring av vårt eget beviste nivå. Uten disse figurative opplevelsene, så hadde ikke bevisstheten forstått sitt eget beviste forhold eller nivå. Eller uten Jing og Jang eller pluss og minus eller godt og vondt opplevelsene, så hadde ikke bevisstheten forstått sitt eget beviste forståelse nivå/forhold. Den subtile verden er avhengig av den stofflige verden, for så å kunne forstå sitt eget beviste forhold eller nivå, som der etter utvikle en «egen» evolusjon, i sammen med andre. Hadde ting ikke hatt ett reaksjonforhold overfor hverandre, så hadde det heller ikke hvert en evolusjon/overlapping. Det er inne i disse reaksjonforholdene eller struktur-mønstrene/energi-utladningene, vi må utvikle ballanse eller harmonisk forståelse, slik at en kan se og forstå årsaken til at tingene skjedde.

Ett hvilket som helst liv, er ett liv der bevisstheten forstår seg på noe nytt. Det nye ligger i bevisstheten sin egen evolusjon/overlapping til ny forståelse eller opplevelse. Det til å vandre mellom dei forskjellige beviste tilstandene som skaper opplevelse, er med på å utvikle vårt beviste forhold/evolusjon.

Er det dette som så er årsaken for at vi befinner oss her på dyre-planeten Jorden, mens andre beviste tilstand forhold eksisterer ute i Universet på deres beviste nivå????fordi dem har vokst seg ut av vårt nivå av bevist bevissthet forståelse????der energipartiklene skaper verden, ut i fra bevisstheten sin egen styrke til å projisering sitt beviste forståelse forhold, inn i mot Atomet sine partikler eller partikkel forhold???

Dette er Østen sin refleksjon. Dette forklarer så forskjellene her på Jorden og det som vi opplever som Univers. Til syvende og sist så finnes der ikke noe Univers, kun det at vi som menneske-bevissthet sakper ett Univers forhold, ut-i-fra vårt lave beviste nivå fra vår Bevissthet forståelse.

Det eksisterer kun forskjellige beviste områder der «ute», der andre beviste enheter benytter seg av muligheten til å kun forandre sitt eget beviste forhold, eller bevissthet frekvens, slik at dem siden kan komme inn i andre beviste frekvens enheter, partikkel forhold, eller deres nivå av bevissthet forståelse, som skaper ett struktur forhold inn i Atomet, som kun er ett subtilt forhold for stoff-mønster som vi i vår uvitenhet kaller for Materie.

Det er ut i fra disse refleksjonene at vi har disse 144 nivå eller evolusjons-forhold, og siden dem andre forholden, som jeg forklarer senere.

 Ett evolusjonen grunnlag kan kun skje i ett årsaksforhold, ut-av ett annet årsaksforhold eller evolusjon-forhold, som vi i Vesten nå oksen kaller for evolusjon eller overlapping av videreføring av årsakene, eller videreføringen av dei forskjellige «bevissthetene sine forskjellige struktur-forhold».

Uansett hvilket evolusjon-forhold som skjer, så er det en «bevissthet eller VÆREN» «forståelse forhold» bak årsaken for evolusjonen, eller overlappingene.

Disse årsaksforholdene er av ett annet forståelseforhold enn hva menneske-prinsippet, som og er skapt ut av «Bevisstheten vår» som igjen kun er en overlapping fra annet forhold inn i nytt forhold, som til syvende og sist, kun er en overlapping inn i nye og nytt overlapping-forhold eller evolusjon, eller «vekst» forhold.

Det er derfor det ALDRI har hvert noe BIG BANG, men kun overlapping eller videreføring av tidligere forhold eller muligheter for overlappinger, hvor alt glir inn i nye muligheter for evolusjon.

Tingene viser seg kun inne i nye dimmensjoner eller forhold, som man nå til dags vil si.

På grunn av forskjellen mellom bevisstheten sin kraftforhold eller forståelse forhold så har vi forskjellige figurative forhold der vi er adskilt fra hverandre, og slik bør det være, fordi bevisstheten er på forskjellig evolusjons nivå.

Slik er det med livet ute i Universet og. Vi er adskilt fordi vi er alle inne i forskjellige evolusjon forholder.

Vi må ha avstander fordi vi er så totalt forskjellige.

På samme måte som du og jeg ikke vil ha en krokodille gående inne i stuen vår, slik vil ikke andre liv-forhold ute i Universet ha menneskene gående iblant dem, fordi vi mennesker er som krokodillens beviste nivå i sammen med dem.

Det er en grunn for at vi som mennesker befinner oss, her på en dyre-planet og ikke iblant større siviliserte beviste forhold.

Søker man større beviste bevissthet-forståelse enn det vår sivilisasjon jobber med, så vil vårt beviste kraftforhold eller bevissthet med tiden få kontakt med større beviste forhold enn oss her på Jorden med tiden, og en ny evolusjon er da på gang.

Slik har mennesket både evolusjonert seg selv og revolusjonert seg ut i fra steinaldermennesket og inn i det som vi nå kaller for den moderne menneske tiden.

Slik er det med forskjellen mellom dyrene og menneskene og. Søker dyrene menneske forståelse, så ender dem før eller senere opp i figurative-forholde som vi har, fordi deres bevissthet har forstått menneskeverden.

Selv-sagt så er det noen få beviste bevissthet-forhold som kommer utenfra og inn i vår verden som ikke har evolusjon-ert seg igjennom enheten slik vi vanlige mennesker har gjort. Dette hører til sjeldenheten fordi dem har komet kun for å hjelpe eller videreføre vårt beviste forståelse.

Det er disse menneskene som av og til blir kalt for Avatar.
En Avatar er en person som skaper en ny bevissthet forståelse eller retning inne i vårt samfunn her på Jorden.

Ikke igjennom Religion eller samfunns lære, men kun igjennom hans personlige være måte eller opptreden.

Disse menneskene blir ikke født eller kommer ikke inn i denne verden på samme måte som vi vanlige mennesker fordi dem kommer direkte fra vårt største beviste årsaksforhold, eller dem har forstått menneske evolusjonen, men dette vil jeg ikke komme inn på nå.

Noen av disse enhetene eller beviste bevissthet forholdene er i blant oss nå, men dem er ikke Avatar, men kun hjelpere, slik som enhver fornuftig person er det. Vi har våre egne Avatarer inne i vårt eget beviste bevissthet-evolusjon.

Som forklart tidligere så er vårt beviste-kraft felt forhold kun en «illusjon» fordi det finnes andre forhold som eksisterer parallelt med oss, som ikke er bevissthet evolusjon forhold. Vårt VÆREN er kun noe fra andre VÆREN forhold. Disse VÆREN forholdene har noe med tallet 216 forskjellige VÆREN nivå eller «tilstand forhold». Men dette igjen er kun noe ut av noe annet, som man ikke kan forklare, med vårt nå-værende beviste bevissthet-forhold, men kun kan skisseres opp, uten noen forklaring, inn til videre eller foreløbig.

Det som man kan forstå seg på, er at alt igjen, i-gjentar seg inn i ett nytt enhet-forhold eller nytt subtilt forhold og slik holder det på, så lenge noe eksisterer inne i ett forhold, som ikke er subtilt nok, ut i fra den store enheten som man altid identifiserer seg med.

Man kan og si at det er ingen begynnelse eller slutt eller evolusjon. Det er kun forandringer ut i fra det man er til enhver tid og ikke er til en hver tid.

Slik eksisterer totaliteten inne i sitt eget toalitetsforhold, men som ikke er noe totalitetsforhold til syvende og sist, men kun en ny årsak eller nytt årsaks forhold, eller ny forandring.

Forandringen er sitt eget årsaksforhold til ny forandring, som igjen er årsaken til at forandringene skjer. Dette er årsaken sine årsaks-forhold. Det er inne i dette forholdet at alt eksisterer, fra det mest grove stoff forholdet til det mest subtile forholdet som man kan forstå seg på, men som stadigt er i forandring, kan man si....

Det har aldri hvert noen Big Bang, kun årsak til forandring som overlapper hverandre eller viderefører dei forskjellige enhetene sine struktur forhold, alt fra stoff forhold til det mest subtile forholdet, hvor alt igjen er i en evig forandring, til en hver tid og i forhold til enhever ting..

Men alt det som jeg har prøvet å forklare, står kun igjen i ett forhold til dei forskjellige Yuga systemene/forholdene eller «tidsperiodene». Disse Yuga forholdene overlapper eller skaper tingene eller evolusjonens evolusjon, som jeg ikke nå vil komme inn på.
ufo_rogaland001003.gif
Hjem
ufo_rogaland001004.gif
Robert Moklev
ufo_rogaland001003.gif
Stjerne menneske
ufo_rogaland001003.gif
Hva gjør U.F.O
ufo_rogaland001003.gif
Energi krefter
ufo_rogaland001003.gif
Oppsummering
ufo_rogaland001003.gif
Anbefalte filmer
Oppslagstavle
ufo_rogaland001003.gif ufo_rogaland001003.gif
Politi oppservasjon 1
ufo_rogaland001004.gif
Politi oppservasjon 2
ufo_rogaland001003.gif
Politi oppservasjon 3
ufo_rogaland001003.gif
Politi oppservasjon 4
ufo_rogaland001003.gif
Evolusjonen
ufo_rogaland001003.gif
Evolusjon 2
ufo_rogaland001003.gif
Evolusjon 3