Velkommen til UFO - Rogaland
UFO - Rogaland holder til i Stavanger, Bekkefare Bydelshus. Hver første Fredag
i måned klokken 19.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Har du hatt UFO opplevelse, rapporter det inn på denne siden: http://www.ufo.no/?q=rapporter.php&t=nyrapp

eller kontakt: http://neti.ws/  Du kan og bruke e-mail øverst på høyre siden.

                                               

                                                                             Oppstart

I begynnelsen var navnet vårt: Stavanger ufo – forening. Den ble stiftet den 04. 04. 1967 på Stokka, Valhall i Stavanger. Stavanger - ufo forening gikk så i fusjon med ufo – Stavanger og ufo – Rogaland den 07.03. 1998. Alle var enig om at UFO – Rogaland skulle være det framtidige navn for alle. Navnet var bedre og representerte hele Rogaland fylke som er ett naturlig område for vår ufo virksomhet. Alt er protokollført. I 2017 blir vi 50 år.


 
                                                Kjensgjerninger om UFO - Rogaland

1) UFO – Rogaland formål er å behandle og informere om uvanlige iakttakelser og allmennvitenskapelige emner, seriøst samarbeide med foreninger, institusjoner, media og myndigheter i inn – og i utland alt etter behov.

2) UFO – Rogaland sitt forskningsområde er Rogaland fylke.

3) UFO – Rogaland tilbyr medlemskap til alle uansett alder. Ungdom under 18 år, studenter, soldater, familiemedlemmer, trygdede og pensjonister betaler halvparten.

4) UFO – Rogaland er bygget opp etter mønster fra anerkjente foreningsvirksomhet i Norge med vedtekter, årsmøte, styre og div. utvalg.

5) UFO – Rogaland er en selvstendig forening og samarbeider med andre foreninger på et fritt grunnlag.

6) UFO – Rogaland har for tiden fast medlemsmøte den første Fredag hver mnd på Varatun Gård i Sandnes.

7) UFO – Rogaland tilbyr en rekke interessant filmer/foredrag om aktuelle emner på medlemsmøtene pluss utflukter til severdigheter i distriktene.

8) UFO – Rogaland følger med i verdenomspennende hendelser, vurderer historiene seriøsitet

9) UFO - ordet og hendelsen er kun nye ord. Før vår tidsrekning ble ord som: vimana, ildvogn, lys - kule, lederstjernen osv brukt, alt etter hvor man var på Jorden.


10) UFO – Rogaland står til tjeneste angående opplevelser, utveksling om hendelsen som man har opplevet.

11) UFO – Rogaland ønsker deg velkommen som fremtidig medlem!
UFO – Rogaland sin dype forståelser


12) UFO – Rogaland er ett frittstående og søkende forenings foretak angående sterke indisier om uidentifisert flyvende objekter. UFO observasjonene kan gi forskjellige svar, menig og forklaring.


13) UFO – Rogaland mener at det er bevissthet bak uidentifiserte flyvende objekter.

14) UFO – Rogaland mener at det er forskjellige livsforhold inne i Universet

15) UFO – Rogaland mener at Universene er i konstant bevegelse.

16) UFO – Rogaland mener bevisstheten til Menneske og Stjerne Mennesket er forskjellige og selvstendig. Hjernen til Menneske, produserer ikke bevissthet , kun behandler og opplever bevissthet. Slik som Mennesket går inn i bilen og styrer den, slik går bevisstheten inn i kroppen vår. Store indisier tyder på at Menneske DNA er manipulert og tilpasset Jorden energi forhold.

17) Stjerne Mennesker fra andre Planeter, Solsystem eller Galakse har vært med på å utviklet livet på Jorden

18) UFO – Rogaland ser det slik at Stjerne Menneskene over oss, hjelper Menneskene i evolusjonen her på Jorden. Hver enkel person avgjør hvor evolusjonen og hjelpen skal komme fra.

19) UFO – Rogaland har ingen ting med religion å gjør. Vi står fritt overfor innsamlede indisier

20) UFO – Rogaland er interessert i hva som kan komme ut av andre Stjerne mennesker sitt nærvær på Jorden, og livet ute i Universene....


21) UFO - Rogaland jobber med UFO indisier slik vitenskapen jobber med indisier om Big Bang teorien.

22) UFO - Rogaland ser på det slik: Før levde jeg kun i følelser, tanker og i sansene. Nå søker jeg oppmerksomhet, forståelse igjennom sansene, rundt omkring i Universet etter større livsprinsipper enn meg selv, hele Universet er bevissthet.

23) Livet på Jorden er oppbygt ut av visse elementer fra det Periodiske system, som gjør at vi er underlagt visse naturkrefter. Stjerne Mennesket og andre livs enheter, er oppbygd av andre elementer fra det Periodiske system, og er dermed ikke under våre naturkrefter, men tilhører andre sammensatte krefter som vi ikke kjenner til. Dermed ferdes dem fritt i våre motsatand krefter her på Jorden, i ett hvilket som helst figurativ forhold. Mye i ett bearbeit stoff forhold, som Plasmaenergien manipulerende krefter. Menneskedyret er sammensatt av energikrefter som det selv skal sanse og erfare hvordan dem påvirker tilværelsen. Det vi ser og opplever er den energibevissthet som vi mangler av forståelse inne i vårt eget beviste bevissthet forståelse forhold. Dermed opstår denne vår verden i sin begrensede tilstand av virkeligheter.  Vi mangler denne energibevissthet sin virkelighet, i sin lærdom og forståelse, slik at vi siden kan utvikle oss videre. 
 
24) UFO og UFO-Rogaland sin forståelse handler om livet og har ingenting med New Age eller andre organisasjoner sine forhold å gjør. Det handler om Kosmisk broderskap fordi hele Universet er fult med liv, og det er disse livsprinsippene vi forsøker å forstå oss på. Vi her på Jorden er kun som et Tv signal eller en Tv stasjon som sender ut ett program eller signalfrekvens, mens det finnes 1000 vis av andre Tv stasjoner på sattelit Tv'en og. Slik er livet inne i Universet vårt. Hvorfor er vårt liv kun på en frekven der det finnes 1000 vis av andre livs frekvenser eller forskjellige livprinsipper. Det handler om livet eller livsprinsippene  våre. HVORFOR!!!!! UFO- Rogaland handler om livet eller livene våre, for alt er energi / bevissthet i bevegelse, og ut i fra Albert Einstein så forsvinner ikke energi men går kun over i andre energiforhold, og disse energiforhold er så LIVET vårt. Har så energien hvert vårt liv en gang, så kan den og komme tilbake som energiliv, og forsette der det slapp siste gang, ( energi livet vårt har opnått bevissthet tilstand) for ingen kan stoppe energien frie vilje forhold der den vil være ett livsprinsipp med energiens kraftprinsipp i seg selv som liv, enten det er i vår energibevissthet tilstand eller andre energiprinsipp for energiliv, enten det tilhører vårt prinsipp fra det Periodiske system sitt grunleggende elementære partikkel liv, eller andre elementære partikkler sitt system for liv eller livsprinsipper......
 
25) På samme måte som man ikke finner hallodamen inne i TVen, men i NRK sitt studio, slik er det med Menneske bevisstheten som ikke eksisterer inne i hjernen, men kun som ett subtilt energi partikkel forhold iblant kroppen, på et mere subtilt nivå en hva sansene våre klarer å registrere. Hjernen er som en sikringboks. Tar man bort en sikring eller kutter en nervetrå i Menneske kroppen, så fungerer ikke denne strømkretsen i huset, eller strømkretsen i dine nervetråder til f.eks: Tanker, Følelser, synet, hørselen  osv, osv, osv.
 
26) Menneske kroppen vår er ikke et totalt prinsipp forhold, men snarer et produkt slik som bilen. Bilen har hatt mange figurative fasonger i løpet av tiden den har eksistert. Det er ut i fra disse forståelse forhold at vi har Kosmiske brødre med forskjellige utseende, fordi dem lever under forskjellige energikrefter eller beviste krefter enn det vi har her på Jorden. Vårt utviklings forhold er avhengig av hva Solenergien gir kroppen muligheter til. Er Solen energi for sterk, så klarer ikke kroppen vår å hver her og utvikle seg her på Jorden. Det er mange andre energier som og er årsaken til at vi er her og ikke i ett annet Solsystem inne i Galaksen vår. Et av energiforholdene er at vi har et bevissthet forhold som tilhører dyre rike. Vi lever på en Planet med flere primitive dyr, enn kloke Menneske hoder. Disse dyriske energikrefter ser vi tydeligt inne i  Menneske kroppen. Det er derfor vi er her  på Jorden og ikke iblandt våre Kosmiske brødre som har klart å videre utviklet deres energibeviste krefter. Våre Kosmiske Brødre vet at bevissthetenergien vår er ett partikkel forhold som skaper energikroppen vår og verden rundt oss. Bevisstheten eller bevissthetpartikkelen vår identifiserer seg med energikrefter som er i samhold / samklang med energikrefter som skaper det som bevisstheten vår inneholder. Hever Mennesket sitt  bevissthet forhold  så hever man bevissthetoplevelsen eller den energiverden man lever inne i. Dette er i samsvar med Albert Einstein sin Relativitetsteori, der energi ikke forsvinner, men kun går over i andre subtile engiforhold eller verdener. Menneske kroppen vår er kun et grovt verktøy eller sanseforhold / energiforhold som kun tilhører dyrerike. Derfor går kroppen vår i opløsning når den kommer for langt ut i vårt Solsystem, fordi den tilhører dyreriket energikrefter her på Jorden og ikke de Kosmiske beviste energikrefter ute i vårt eller andre Solsystemer/ Galakser. Mennesket sin primitive bevissthet er kun et slektskap forhold som kun tilhører dyrene sin bevissthet. Denne energien har så fengslet oss til dyreplaneten Jorden sitt energi forhold eller virkelighet verden. Menneske bevisstheten vår mangler denne bevissthet forståelse inne i sin bevissthet, slik at vi kan forlate denne primitive energiverden og bli ett høyere Kosmisk bevist  Menneske iblant våre brødre. Våre brødre er ikke dyrene, men vårt energibeviste nivå tilhører dyrene, slik vi tydeligt ser i vår handling eller reaksjons mønster overfor hverandre og vår Jord.. Derfor oplever vi kun denne energiverden eller energifrekvens og ikke andre energi beviste forhold eller virkeligheter som er inne i andre beviste energi frekvenser som Universet vårt har eller inneholder. UFO - Rogaland jobber videre med forståelsen om alle de forskjellige bevisstheter som kan eksistere inne i vårt Univers, med at vi har møter, foredrag osv, osv ,osv.
 
27) Det er Atomet som har skapt Materiet, og ikke Materiet som har skapt Atomet. Atomet er et subtilt forhold for Materiet, på samme måte er bevisstheten vår "sjelen" ett subtilt forhold for Kroppen vår, og det er denne bevissthet energi, kraft nivå eller kraft felt forhold som fremskaper Materie forholdet vårt som vi lever oppe i eller iblant. Det er vår bevissthetenergi masse eller bevistenivå som fremskaper frekvensene for Materie energien, der vi opplever energikroppen vår. Det er vårt eget beviste kraftenergi forhold som både skaper eller begrenser vår beviste opplevelse forhold.
 
28)
Ufo - Rogaland har mere den forståelsen at vår Jord er en dyreplanet med dyriske egenskaper alt fra råvdyr nivå til primitive handlinger der vi har et variert bevissthetforhold helt fra bakterie nivå igjennom, planteverden, alle dyreforhold i havet og på land og opp til Menneske nivå, der bevissthet forståelsen sin variasjon blant Menneskene er fra psykisk utviklinghemmede og oppover mot "normale" personer. Dette avspeiler variasjonen som vi har her på hele Planeten Jorden. Denne Jorden er og blir ett dyrisk forhold og skal være det i all fremtid, for en eller annen plass inne i vårt Universet må en slik plass og være for disse lave beviste nivå. Dem skal  og kunne ha en plass at være inne i vårt Univers. Det er heller vi som er på feil plass, der det finnes tusenvis av andre mye mere høytstående Planeter som man kan bo på, inne i vår Univers. Det hele kommer ann på vår eget beviste bevissthet nivå eller forhold, der vi blir født inn i materiet sitt opplevelse forhold alt etter vårt beviste forståelseforhold eller kraftfelt eller energifrekvens nivå. Søker man etter større og større forståelse eller større og større bevist forståelseforhold eller medmenneskelige forstandige forhold om omgivelsene våre, på samme måte som man utvikler seg med at gå på skoler og får en utdannelse, så åpner bevisstheten seg for større og større beviste forståelse om andre verdener eller Planeter enn kun vår verden her på Jorden.  Det hele er kun vår egen vilje eller dyriske bevissthet ønske om å oppleve denne verden sin opplevelse, som begrenser vår bevissthet til å ikke kunne opplevelse andre beviste energifrekvenser, enn kun vår Planet Jorden sin energibevissthetfrekvens. Dette kan sammenlignes med at vi kun kan lytte på en Radio kanal eller Tv kanal/frekvens om gangen. Får man inn flere kanaler på en gang, så blir det kun støy ut av det, fordi vi ikke klarer å skille mellom kanalene sitt budskap. Vi kan kun leve i en frekvensenergi  eller verden om gangen i ett Menneske liv, og slik er det med bevisstheten vår og andre beviste forhold, vi kan kun oppleve en verden om gangen eller ett liv om gangen selv om vi har utviklet oss igjennom 1000 vis av forskjellige energi livsformer og forhold, helt frem til den energipersonen som vi er i dag. Energibevisstheten kan ikke forsvinne inne i energien sin totalitet som Universet vårt har, kun overføres til andre nye beviste energi områder energibeviste former eller forhold som vi ikke har vært i, ute i Universet vårt, slik at vi deretter kan kunne utvikle oss videre inne i Universenergibevisstheten sine varierende energibeviste evolusjon forhold. Dette er en forståelse som er mange tusen år gammel og som Albert Einstein forstod for ca 100 år siden da han forklarte Relativitetsteorien der den fysiske massen kun er lys i fortettet forhold eller i bevegelse, eller i forskjellige energifrekvenser, der vår Menneskelige bevisthet forhold er kun et lys forhold, som igjen kun er en liten del av vårt lys - skalaforhold. Det er inne i dette renhetens lys som man kan utvikle seg videre i, inne i lyset sin rene bevisste energiskapende kraft eller handling. Hva hadde skjed hvis hele skalaen vår hadde hvert vårt beviste opplevelseforhold, hvilken verden ville da ha åpnet seg for oss? Er det dette Stjerne Menneskene har som sine beviste bevissthet energimasse eller nivå/nivåer, der vi Mennesker kun har det hvit lysenergi og den sin variasjon som vår bevissthet energi forståelse eller opplevelse nivå/forhold?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Søk karttjenesten
UFO-Rogaland tilholdsted er Bekkefare Bydelshus, Stavanger
e-mail: sven.kare.helland@lyse.net
Opprettet: 01.06. 2013
web counter
web counter
ufo_rogaland001003.gif
Hjem
ufo_rogaland001004.gif
Robert Moklev
ufo_rogaland001003.gif
Stjerne menneske
ufo_rogaland001003.gif
Hva gjør U.F.O
ufo_rogaland001003.gif
Energi krefter
ufo_rogaland001003.gif
Oppsummering
ufo_rogaland001003.gif
Anbefalte filmer
Oppslagstavle
ufo_rogaland001003.gif ufo_rogaland001003.gif
Politi oppservasjon 1
ufo_rogaland001004.gif
Politi oppservasjon 2
ufo_rogaland001003.gif
Politi oppservasjon 3
ufo_rogaland001003.gif
Politi oppservasjon 4
ufo_rogaland001003.gif
Evolusjonen
ufo_rogaland001003.gif
Evolusjon 2
ufo_rogaland001003.gif
Evolusjon 3