e-mail: svein.kare.helland@lyse.net
                                               
  Evolusjonen i vårt Solsystem/Atom/Partikkel-verden. Den 28.03-2014Hvor skal man begynne? Alt er liv enten livet er inne i Materiet/stoff forhold eller subtile Atom, Partikkel forhold eller mere subtilt enn dette, så er det kun LIV. Det finnes kun LIV og det dreier seg kun om LIV. Det gjelder kun om å KUNNE utnytte/forstå seg på de forskjellige «mulighetene» som LIV kan være. Dette har ingenting med Religion og deres kyniske misbruk av forståelsen om hva menneske er og ikke er eller annen tro at gjør, men kun om å kunne utvikle LIV inn i forskjellige Livs-prinsipp «forhold/system» kall nivåene for hva man vil, men prøv å forstå mulighetene som er mere enn kun det vi opplever i Materie/stoff- forholdet i nå-tid.

Man kan begynne med kimen til vårt årsaksforhold, det som er vårt VÆREN før vi får ett reaksjonforhold inne i vårt Solsystem. Væren betyr enkel at vi stammer fra ett annet system, før vi kom inn i vårt Solsystem sitt evolusjon-forhold.

Dette VÆREN kjenner vi ikke til hvor det kommer fra, fordi det er forskjellig fra enhet til en annen enhet, men det skjenerelle er at vi kommer fra vår eget Galakse-forhold Melkevegen og har evolusjonert oss videre inn i vårt Solsystem for så å videreutvikle vårt forhold her. Dette er ingen sannhet, men en plass at begynne i, fordi det er mange som kommer fra andre Galakser eller Univers-sammensatte forhold, som ikke har noe med energi at gjør, men ett VÆREN / tilstand forhold. Men la oss ta utgangspunktet i vår egen Galakse.

Men dette er kun en veg av uendelig mange andre som jeg ikke vil komme inn på nå.

Vårt Væren eller kraft fra tidligere årsaksforholdet kommer i kontakt med vårt Solsystem Atomer og partikler som vi kjenner til i fra fysikken. Det som skjer er at vårt VÆREN utstråler ett kraftfelt som får visse partikler til å sette seg i bevegelse og siden forme seg slik som kraften fra vårt VÆREN er. Dette kan sammenlignes med at du går foran ett speil og speilet viser hvem som speiler seg i speilet. Slik tilpasser partiklene seg vårt VÆREN eller den sin utstråling eller kraftfelt.

Noe slik er det som skjer med vårt Atomforhold, får kontakt med vårt VÆREN, eller når vårt VÆREN møter partiklene inne i vårt Solsystem og siden her på Jorden. Det utvikler seg ett reaksjons mønster, som man kan kalle for kjemisk reaksjon i begynnelsen. Atomet vårt eller partiklene avspeiler kraften i vår VÆREN. Denne avspeilingen er ett totalt subtilt forhold, slik Atomet er subtilt for Materie vårt. I vår verden har Atomet og dens sitt partikkelforhold komet før Materie. Det er ikke Materie som kom først og siden Atomene og partiklene.

Når vårt subtile struktur forhold så vandrer nedover mot fast struktur, så er den første strukturen inn i vårt Solsystem meget flytende, men etter hvert så får dette forholdet ett reaksjonforhold med andre flytende strukturer eller former og det skjer forskjellige reaksjonmønster mellom enhetene.
Disse reaksjonsmønstrene skaper siden kjemiske årsaksforhold. Disse kjemiske reaksjonforholdene er vår første spiren eller vårt første forhold for det som vi kaller for Bevissthet i vårt Solsystem.

I gjennom evolusjonen og mange mange reaksjonsmønster så vokser Bevisstheten vår igjennom reaksjons forholdene som blir skapt som vi har kalt for: Opplevelse, følelser, tanker, harmoni, større og høyere vilje, Monade-bevissthet, vårt univers forståelse, vår årsaksforhold for mangfoldigheten opplevelse, vårt enhets-forhold, og til slutt dei tre forskjellige prinsippforholdene eller Logo forholdene for det som vi har hvert igjennom. Dette danner så ett evolusjon-forhold på 12x12=144 nivå og som viser seg igjen i andre forhold som jeg ikke nå vil komme inn på.

Alt som vi omgås med, her inne i vårt Solsystem kommer ut av ett reaksjons forhold eller mønster skapt struktur som Atom partiklene har ett årsaksforhold inne i, men som bevisstheten vår har satt i bevegelse eller satt i ett strukturert forhold, på samme måte som speilet avspeiler det som er foran speilet, slik oppfører Atomet og partiklene seg overfor bevissthet-enhetene som siden skaper vår verden. Dette reaksjons mønsteret eller denne verden, kaller Esoterisk viten og Teosofene: Deva riket.
Forandres bevisstheten sitt beviste forståelseforhold eller mønster, så forandres verden vi lever inne i. Dette har religionene og samfunnet vårt vist om. Det er dette dem holder på med å hjernevaske oss inn i samfunns strukturene deres, fordi det er bevissthet-enhetene som skaper verden, som så vil siden opprettholde strukturen som den blir hjernevasket inn i, eller vi mennesker igjenskaper det vi blir opplært til / inn i, eller til å være det som vi læres til å være. Slik opprettholdes vår religion seg med at vi som beviste enheter blir hjernevaske inn i Bibelen sitt forståelseforhold. Prøv å forstå denne refleksjonen, så ser enn årsaken for at verden er slik den er. Du og jeg er årsaken for at strukturen som samfunnet hjernevasker oss inn i blir opprethold, fordi vi bruker bevissthet kraften vår inn i dette forståelseforholdet som så skaper tanker og følelser eller ett reaksjon-mønster i fra vår bevissthet. Vi lever inne i ett: parapsykologiske ESP-opplevels forhold som samfunnet vårt har påført oss, ut i fra deres styring-forhold. Det er vanskelig å unngå dette, men det er et forståelse nivå til å ville kunne forstå manipulasjon mulighetene med dette, eller vi får en bevissthets økning med å kunne forstå dette, og siden styre vår egen forståelse, parallelt med samfunnet sitt ønske. Vi skal leve og være til samfunnet nytte, men allikevel utvikle sin egen forståelse parallelt med erfaringene man får. Dette utvikler bevissthet oppmerksomheten vår, eller evolusjonen vår. Til mere en opplever og siden kan reflektere seg inn i, til større og større blir bevissthet oppmerksomheten rett mot det som skjer og ikke skjer. Dermed så økes den beviste oppmerksomheten vår, eller viderefører evolusjonen vår mellom «pluss og minus/ Jing og Jang.»

 Disse enhetene kan ikke forsvinne men kun omforme seg i sitt eget reaksjonforhold. Bevisstheten skape forskjellige mønster eller reaksjonforhold inne i Atomene og partiklene reaksjonforhold overfor hverandre, slik som bevisstheten vår vil ha det.

La meg si det på en annen måte: vi som bevissthet prøver å øke Atomet og partiklene sitt reaksjonmønster eller deres beviste nivå, eller urkraften i vårt Solsystem siden inn i andre Solsystemer. Siden inn i Galaksen, Universet vårt og siden inn i andre Univers-forhold.

Bevisstheten trenger partiklene for å videreføre sitt eget bevissthet nivå, men Atom partiklene trenger og vårt bevissthet for å øke deres beviste urkraft.

Du og jeg er blitt trukket inn i Atomet sitt partikkelforhold for så å heve partiklene sitt eget beviste tilstand «urkraft». Slik er det med alt som lever. Alle enhetene påvirker hverandre, og igjennom påvirkningene som oppstår, så heves urkraften sitt beviste nivå/forhold.

La meg prøve å forklare det på denne måten:

Vi har disse 12 plan: Det laveste: 1 plan, Materie/stoffet/oppmerksomheten som utvikler seg her i 12 forskjellige mnd eller år, slik som vår bevissthet har energikrefter å være inne i som vi så kaller for år. Vårt beviste energikrefter/forhold har ikke større kapasitet enn at vi kun taler utfordringen som vår Jord gir oss igjennom 12 mnd i året, igjennom Vinter, vår, sommer, høst, dei 4 årstidene, enkelt forklart.

Plan 2: Følelse forholdet. Det er det samme her som på første plan, men da inne i den tiden som vi lever her på Jorden, der energi opplevelsene for følelser, gir oss i ett evolusjon forhold/utvikling. Den verden vi møter igjennom følelsene våre.

Plan 3: Tanke prosessen. Det samme som i prosessen for Følelser og inne i Materie/stoffet, der hverdagen gir oss en utfordring/evolusjon utvikler seg i hvordan man behandler virkeligheten man møter i det å tenke. Som man kjenner til i både Følelsene og Tankeverden så kan man enkelt dele Menneskene inn i 4 forskjellige personligheter, slik som vi har det på første plan: Mennesker som er omtenksomme/varme, som sommeren. Mennesker som er litt kalde, som høsten. Mennesker som er kalde og kyniske, slik som vinteren. Mennesker som begynner å utvikler seg mot varme personer, slik som våren lar plantene / dyrene formerer seg og skaper liv igjen. Dette er en forklaring modell, for så å forstå at det er 12 nivå inne i hver av disse forholdene, der man på det 1 nivå er det mest kyniske forhold, mens på det høyeste nivå så er man det mest skapende forhold for alle og en hver/omtenksom/følelseforståelig/oppmerksom overfor alt som lever.

Vi mennesker har ikke kom lengre enn at vi kan sette i sammen energipartikkel-frekvenser for legeme, som så danner ett energistruktur fra det subtile nivå på ca 3 nivå inne i alle disse 3 plan av: 1 Plan: Stoff, 2 Plan :Følelser, 3Plan: Tanke-energi verden. Tilsammen så har vi ett energisammensatt legeme på 09 enheter nivå-frekvensene. Vi er forsatt ett meget begynner stadie for Menneske bevissthet utvikling, der Stjerne-Menneske bevisstheten har kom lengre i antallet sammensatte kvalitets beviste energipartikler som dem skaper ett legeme ut av.

På det høyeste nivå inne i stoff-verden så finnes der 144 subtile beviste sammensatte mønster som vi kaller for lys-vesener, der dem skaper med sitt styrkeforhold/kraft det som dem vil og ikke vil oppleve i sin eksistens/virkelighets-verden. Før eller sener så oppnår vi og disse nivå, men det finnes større forhold utenfor stoff-verden sitt 144 nivå/ 12x12= 144 nivå. Dette kommer jeg inn på litt senere. Vi mennesker har ikke begynt å sette sammen energipartikkelfrekvenser på det 4 nivå som er Harmoni/Buddi nivå. Buddi er ikke Budda, men Budda utviklet Buddi nivå. Som forklart før så er Buddi mere harmoni nivå oversatt, der menneske lever kun inne i dette energibeviste frekvens forhold og ikke i Tankeverden, Følelseverden og i Stoff verden, men kun i Harmoni forholdet. Vi jobber kun med at sette harmoni i Tanker, Følelser, Opplevelser som kun er en skygge av det 4 nivå, men en god begynnelse. For å kunne komme til dette nivå, så må man overgå sin egen «styre pinne/ sitt eget ror» som man kaller for enhetbevisstheten for Tankene Følelsene oppmerksomheten inne i stoffet, og denne energibeviste kraften er vårt Kausal legeme eller sjelen vår. Sjelen vår er som en trekkraft som trekker oss mot høyere bevissthet, inn i det 4 nivå sies det, og dette er på det 36 plan eller høyeste plan på det 3 nivå Tankeplanet som da har det høyeste plan med seg på Følelsene og inne i 1 nivå sitt 12 plan. 12+12+12=36. Dette er en måte å forklare enhetene eller evolusjonen igjennom hele prosessen opp til 12x12=144 stoff nivå/Stjerne-Menneske nivå-frekvensene/lys-vesene «kosmisk broderskap».

Mennesket igjen-omgår forskjellige strukturer som er utviklet av sin egen beviste «personlighet» beviste være måte som skaper ett struktur forhold eller mønster inne i enerien og bevisstheten, som Menneske, personligheter/erfaring bevissthet. Denne strukturen videre utvikle/evolusjonerer sitt beviste bevissthet/styrkeforhold/kraftfelt/vilje-forhold, helt opp til 1 Logo forholdet. Dette 1 Logo forhold er kun som en grad/punkt i sammen med en totalitet forhold med andre Logo forholder, muligheter, som ikke tilhør vårt evolusjon forhold, men som enn kan utvikle sitt forhold mot, i ett evigt evighet forhold. Det beste er å holde «fingrene vekke i fra fade/tallerken», som det heter. Dette kommer jeg tilbake til i slutten.

Videre forklaring:

Dette kan sammenlignes med pluss og minus på en magnet eller god og vond, der begge trenger hverandre for at det i det hele tatt skal være en magnet tilstand eller utvikling mellom enhetene. Slik er det med vår bevissthet og Atomet og partiklene sitt nivå. Alt er kun i forskjellige beviste bevissthet forhold/frekvens-nivå, der vi så får ett reaksjonforhold eller mønster, der dette mønsteret nå er vi som Menneske. Det er vår egen energi-beviste frekvens sammensatte struktur som skaper mønsteret, som til slutt blir til Menneske, der vi utvikler oss inne i dette opplevelseforholdet som Menneske-bevisstheten består av. Alt dette begynner på ett subtil nivå og manifesterer seg igjennom energifrekvensene/partikler som er satt i gang/svingning til slutt inn i prosessen som skaper Menneske. Det er en struktur/mønster forhold før mennesket blir født inne i det subtile energibeviste forholdet som er menneske før menneske blir født som menneske, ut i fra det subtile energi og beviste forholdet..

Det sies at energien er total til enhver tid, og slik er det her og, men strukturene eller reaksjonmønstrene viser seg forskjellig inne i energien sitt totale enhets-forholdene der Atomene og partiklene sine strukturer viser seg i forskjellige sammensetninger, der det er vårt eget beviste evolusjon/ vilje forhold som er årsaken til alt. Vi er noen små energi lyd struktur/vesen forhold som manifesterer seg som Menneske foreløbig. Når dette energi lys vesenet får større bevissthet krefter/forståelse/vilje/frekvens så forandres legemet der etter.

Det er veksten, utviklingen, evolusjonen i vår bevissthet som siden skaper forandringene i vår verden, igjennom disse 144 nivå. Til høyere og høyere enn kommer inn i bevisstheten utvikling, til sterkere og sterkere blir vår bevissthet kraftfelt og mulighet inn i mot Atomet og dens partikler.

Det er vårt eget beviste styrkeforhold eller kraftfelt-forhold som skaper partikkel-strukturen materien eller det som vi opplever og ikke opplever, eller forstår eller ikke forstår oss på.

Dette har østen fortalt oss om i mange tusen år før vår tidsrekning. Det er kun i vårt evolusjon-forhold att disse 144 nivå uttrykker seg slik.

Årsaken for at disse forholdene viser seg for oss slik, skylles vår nå værende nivå, inn i evolusjon, vårt eget beviste bevissthet-forhold.

Du selv som bevissthet setter Atomet partikkel-strukturen i sammen eller bevegelse, ut-i-fra ditt eget beviste mønster eller forståelse-forhold eller behov for lærdom, evolusjon.

Der det er ett annen evolusjon så har disse 144 nivå-frekvensene eller kreftene ett annet uttrykkforhold som er tilpasset deres utvikling eller evolusjon. Det er «bevissthet-kraften» eller styrken som manifestere evolusjonen sine prinsipper.

Andre beviste forhold manifesterer andre uttrykkforhold eller evolusjon-behov, fordi dem har ett større bevist forhold enn det vi har, inn i disse 144 nivå av opplevelser. Dette kan man kalle for dimensjoner eller andre frekvenser enn det vi selv eksisterer inne i, men som er i slekt med vår bevissthet evolusjon.

Dette kan man forklare videre med at ta TVen vårt som eksempel. Inne i TVen vår så er det på kanskje 1000 vis av tv-programmer. Alle programmene har forskjellige frekvenser, der du velger programmene ut i fra hvilken frekvens du vil se på. Slik er det med dei forskjellige livs artene ute i Universet vårt. Du kan ikke få inn en TV stasjon som ikke sender på frekvensene som TVen er lagt for, og slik er det med annet liv ute i Universet vårt og i andre Universer. Dem er kun på en annen «bevissthet-frekvens» evolusjon, enn det vi selv er inne i. Dermed så opplever vi dem ikke, men dem kan være rett forann nesen vår, men inne i en annen frekvens-bevist tilstand eller evolusjon.

Slik er det inne i Universet vårt og , men der forskjellige livsprinsipp forhold eksisterer inne i forskjellige frekvensbeviste tilstander «kraftfelt forhold eller beviste styrkeforhold». Forskjellige beviste styrkeforhold er på en annen måte forskjellige frekvenser inne i din TV eller forskjellige filmer som du kan se på. Men vår bevissthet-kraft har ikke utviklet dette beviste styrkeforhold som må til for å oppleve andre evolusjoner. Vi ser kun Jorden sine forskjellige livs-evolusjoner, men dem er kun i slekt med vårt eget frekvens vibrerende beviste evolusjon-forhold. Vår frekvensbeviste vibrerende evolusjon er mere som ett filter som stenger ute andre vibrerende evolusjoner som kan forstyrre vår utvikling eller evolusjon-forhold, slik som forskjellige film-frekvenser på TVen ikke forstyrrer hverandre. Etter hvert som bevisstheten vokser seg større og større i forståelsen, så vokser forståelsen overfor andre evolusjon forhold, og vi med vårt beviste kraftfelt kan så besøke dei forskjellige evolusjonene eller livsforhold med kun å forandre frekvens-bevisstheten vår, slik vi forandrer frekvensen på TVen og se andre filmer, slik kan vi med tiden hoppe inn i andre livs evolusjoner. Det er dette som skjer når Stjerne Menneskene eller andre livsarter besøker oss, dem tilpasser seg vårt frekvens-bevisste evolusjonforhold, og dermed blir dem synlige for oss. Har vi så ett forståelse forhold inn i andre beviste tilstander enn det vi selv er inne i, så kan vi få kontakt med dem, med å gjør det samme til dem/eller mot deres beviste tilstand-forhold. Men først må vi forstå deres beviste nivå/kraftfelt av bevissthet styrke.

På samme måte som det er vår bevissthet forståelse nivå som skaper teknologien vår, bilene, flyene, båtene osv osv, så er det den samme beviste styrke som skaper Stjerne menneskene sin verden, men dem er kun på ett større bevist forhold.

Når bevissthet-styrken har hvert inne i andre beviste tilstander og siden videreutviklet seg inn i nye tilstandforhold, så kjenner bevisstheten til sin egen utvikling. Slik som du kan husker hvor du var for en time siden eller noen minutter siden.

Det er disse beviste tilstandene som tilpasser vårt beviste forhold/nivå eller beviste-frekvens, som så kommer tilbake til oss, der vi så igjen opplever UFO fenomenet, enkelt forklart. Stjerne menneskene er her og har alltid hver her, men det er vårt beviste oppmerksomhet som har utviklet oppmerksomheten sin mot dem, som så til syvende og sist observere dem. Mennesket kan ikke se det som det ikke er oppser-vang til å kunne se eller forstå seg på. Dette er en kjent ting.

Det er bevisstheten som er årsaken for, reaksjonforholdene strukturmønstrene eller årsaken for at strukturen forandrer seg, ut i fra hva bevisstheten opplever og ikke opplever, eller bevisstheten søker ett opplevelse forhold eller forståelse ut i fra det som den ikke har vært inne i og er i. Dette kaller man så for evolusjon, eller ny erfaring eller inn i ny reinkarnasjon prosess.

Alt det som vi opplever med vår bevissthet kraft er vi i slekt med. Vi kan ikke oppleve det som vi ikke forstår oss på, eller ikke er i slekt med . Dermed så er vi ikke i slekt med andre beviste nivå ennå, men er vårt bevisstheten behov stort nok, så vil evolusjonen sørge for at bevisstheten forstår seg på å evolusjonere seg inn i andre beviste enhets-forhold sitt forståelse-forhold.

Slik er det med vårt Skolesystem eller utdannelse forhold og. Vi kan lære oss ny forståelse.

For å bedre kunne forstå dette, så kan man sammenligne dette med: PCen er som en menneskekroppen, men hva kan PCen gjør, uten bevisstheten som er utenfor PCen, inne i Menneskekroppen sin bevissthet? Ingenting. PCen kan ikke engang slå seg selv på eller av.

Det er dette beviste årsak-forholdet som er årsaken til at PCen i det hele-tatt eksisterer, og det er dette beviste nivå eller forhold som enten skrur på eller av PCen, som handler eller ikke handler, igjennom følelsene og tanke-prosessen

På samme måte som PCen er avhengig av menneskebevisstheten så er menneske-kroppen avhengig av sitt eget beviste forhold eller nivå, forståelseforhold. Hjernen vår er kun som ett sikringskap eller styringforhold for kroppen vår eller til funksjonene våre inne i kroppen vår. Hjernen videre fører bevistheten vår som er subtil, slik som Atomet er subtil og er årsaken for at Materiet eksisterer. Hjernen skaper ikke bevissthet, men kun viderefører opplevelsen/ forhold Menneske-kroppen lever under, inn til bevisstheten. Det er slik stoffet eller Materiet har kontakt med Atomet, der Atomet er årsaken for Materiet, slik er bevisstheten årsaken for Menneske-kroppen evolusjon/opplevelse.
ufo_rogaland001003.gif
Hjem
ufo_rogaland001004.gif
Robert Moklev
ufo_rogaland001003.gif
Stjerne menneske
ufo_rogaland001003.gif
Hva gjør U.F.O
ufo_rogaland001003.gif
Energi krefter
ufo_rogaland001003.gif
Oppsummering
ufo_rogaland001003.gif
Anbefalte filmer
Oppslagstavle
ufo_rogaland001003.gif ufo_rogaland001003.gif
Politi oppservasjon 1
ufo_rogaland001004.gif
Politi oppservasjon 2
ufo_rogaland001003.gif
Politi oppservasjon 3
ufo_rogaland001003.gif
Politi oppservasjon 4
ufo_rogaland001003.gif
Evolusjonen
ufo_rogaland001003.gif
Evolusjon 2
ufo_rogaland001003.gif
Evolusjon 3
Neste