Hva gjør U.F.O objektene
Mange av U.F.O objektene er mere som en scaner som måler og ballanserer energi forholdet her på Jorden og dermed bevisstheten sin mulighet for evolusjon.
Når Jorden blir tilført mere energi fra et bestemt energi forhold, så kan man se dette ved f.eks kornsirklene. Det finnes UFO som frakter Stjerne Mennesker, men det er på grunn av konkrete korrigering av hvert enkelte Menneske sitt gen forhold. Her er noen forskjellige fartøyer. Alle har sitt eget bruks formål, slik vi har hjelpemiddel i luften og på Jorden.
Menneske dyret sin energi kropp er ett spesial produkt som er tatt ut av ett blanding forhold fra det Periodiske System.
Stjerne Menneske sin kropp, er ett anerledes blandings forhold fra det Periodiske Systemet og tåler dermed andre energi krefter enn det Menneske dyr gjør. Her er noen fartøy som bevisstheten til dei lave Stjerne Mennesker bygger. Alt dreier seg om bevisstheten sin rene kraft, som kan styre de forskjellige energifreqvenser beviste kraft forhold, inn i figurative beviste behov. Alt er bevissthet eller energi i utvikling.
Stjerne Menneske utvikler Menneske dyret. Menneske dyret passer på dyrene og livet her på Jorden. Samtidig med at vi utvikler vår bevissthet med at vårt beviste bevissthet, scanner eller hjernen, opplever kroppen sin handling og blir bevist for sine handling eller væren av oppførsel eller forståelse mot andre enn kun seg selv. Kroppen søker større og større bevist forhold ut i fra det som den opplever, mens bevisstheten selv, søker mere og mere opplevelse forhold for bevisstheten selv, slik at den kan forstå seg på ting og siden videre utvikle seg i energikroppenes evolusjon/opplevelse forholder.....Energibevisstheten trenger kropp for å kunne forstå sitt eget forhold av å være sitt kraftenergibevist årsakforhold. Kroppene eller energien trenger bevissthet for å kunne videre evolusjoner sin energi kropp, opp mot høyere energi nivå, enn kun dyre nivå. Kroppene vil før eller senere oppnå ett slikt intens energiforhold, at dem formere sitt figurative energi forhold, ut i fra hva dem selv ønsker, fordi energien har fått et bevissthet forhold inn i sitt energikraftforhold. Da har energikroppen blitt ett bevist energilegeme som ikke trenger mere annen bevissthet forhold for sin egen videreføring av evolusjonen sin.

Stjerne Menneske sin beviste tilstand, hjelper vår partikkel bevissthet til ett større bevist evolusjon forhold, men det er vår partikkel bevissthet tilstand eller nivå som sørger for at Menneske dyre eller energien får sin energi beviste bevissthet utvikling, kan man også si.

Stjerne Menneskene sine 36 forskjellige nivå, trekker stoffenergien sin evolusjonen opp mot høyere beviste nivå, der vår verden er på det laveste og tetteste stoff energien forhold vi kjenner til.

Disse bildene er bilder med bevissthet med høy energi, der kroppen ikke trengs, men kun bevisstheten tilstedeværenhet i energien høye utstråling forhold er til stede.
Her spress det bevissthet inn i energiforholdet på Jorden. Om dette er ett utjamnings forhold, eller ny tilførsel av energiens vitale behov til Jorden, er mere uklart.
Dette er bevissthet energi oppe i Stjerne Menneske beviste energi kraft forhold, der disse kraft beviste lysforhold ballanserer og tilfører moder jord enn mere ballansert evolusjons bevist kraft eller utvikling. Vi trenger dette vitalitetsforhold  her på Jorden. Vår lille forståelse kaller dette for atmosfæriske forhold.
De lavere nivå av Stjerne Menneske jobber med det som vi kaller for UFO fartøy, for så å ballansere vår mulighet for evolusjon her på Jorden. Dette er deres årsak
Illustrerte bilder for teksten under

Her er det ett mellomstadier av det lave UFO forhold, og det høye nivå av ren Bevissthet energi forvaltning, rettet inn mot Jordens sitt mangfold av energibevissthet behov, for utvikling, her på Jorden.

Etter hvert som bevisstheten vokser her på Jorden, så forsvinner årsaken for lavere energi beviste forhold, som kan være noen Tree sine vekstforhold, og dyr som dør ut. Dette skylles energibevisstheten tilstand her på Jorden som har økt opp i en annen freqvens eller kraftstyrke forhold, hvor disse planter eller dyr ikke trives mere her på Jorden, og dermed dør dem ut. Dette er den store evolusjonen her på Jorden som fører oss nærmere ett liv som har en større mening, enn dyrenes råskap og insnervede utviklings forhold. Dem har ikke følgt med i utviklingens time, der man kan tilføre seg selv større og større beviste evolusjons krefter, med å ta i mot kraften fra de store Stjerne Mennesker sin bevissthet energi som ble rettet mot Jorden, i form av lys fenomenet vårt.
 
Dette er en av mange bra filmer her inne på Youtube:
 
http://www.youtube.com/watch?v=dhG4oGeOxDs
 
Se for deg en sirkel på 360 grader, der 360 grader er et symbol på en totalitet av liv inne i Universet vårt, men der det er 360 sirkler innover og utover, og der hver grad har opp til 360 dimensjoner, så får man noenlunde mangfoldet som kan være i vårt Univers. En av disse gradene i en av disse sirklene er vår Galakse, vårt Solsystem og vårt hjem Jorden, der vi lever i en 3 dimensjonal verden. Vi kan ikke nå andre beviste forhold fordi vår bevissthet er fokusert inn i energibevisstheten 3 dimensjonale energikrefter eller kraftforhold. Vi opplever Universet kun i ett 3 dimensjonalt bevist forhold, mens det eksisterer 360 forskjellige energidimensjonale energibeviste krefter. Skal vi få kunne gå over i ett annet dimensjons forhold enn det som vi befinner oss inne i, så må bevissthet energi økes eller dette beviste kraftforhold bli mere kraftfylt. Dette kan sammenlignes med batteri i de forskjellige lommelyktene som har forskjellige lysstyrke, der årsaken til forskjellige lysstyrke er antallet batterier og deres energistyrke. Slik er det mellom Stjerne Menneskene og Menneskedyret som vi er. Vi har for svak bevissthet-energi eller kraftfelt til å kunne være andre plasser enn i dyre bevisstheten her på Jorden. Når man ser Jorden liv under en enhet, så er nesten alle her på Jorden kannibaler som spiser kjøtt ut av hverandre. Vi alle er her på-grunn av vårt felles lave beviste bevissthet kraftenergi forhold. Vi er alle i slekt med hverandre, selv om utseende er forskjellig formet, så er vi en enhet med liv, her nede på Jorden som er Jorden sitt svar på livsformer, det som Jorden kan fø på, når det gjelder beviste energikrefter. Alle livsformer er kun svar på at det er forskjellige beviste energikrefter mellom oss, slik det er forskjeller mellom ett spedbarn og voksen menneske, eller psykisk handikappet menneske og ett «normalt» menneske. Vi mennesker har ett varierende bevist forhold mellom det laveste beviste psykiske menneske og opp til det mest forstandige menneske. En eller annen plass mellom disse to ytre punktene befinner du og jeg. Vi forstår at vi ikke begynner å spiser utav vår Menneskerase, men det gjør vi ikke med våre medeksistrende beviste dyre-brødre. Det er derfor vi er her på Jorden og ikke i blant Stjerne Menneskene sitt broder skap, fordi vår bevissthet er på ett dyrisk nivå. Dette beviste dyriske nivå har en bevissthet-energi forhold som viser seg igjen i Pengepolitikken, Religion, vennskap, familie forhold alt det som vi Menneskedyret foretar seg, så er det dyriske energibeviste forholdet til stede i vår handling, følelser, tanker. Vi her på Jorden er satt i bur eller fengsel, fordi bevissthet-energien vår er så dyrisk kriminell lav, at vi kun tilhører bevisstheten blant rovdyrene her på Jorden og ikke ute blant kosmiske broderskapet sitt beviste forhold. Skal vi ut av disse beviste energikrefter så må vår bevissthet-energi inkludere andre sin utvikling i evolusjonen selv om dem er på ett lavere evolusjons nivå eller høyere evolusjons nivå enn oss. Vi må akseptere andre beviste evolusjons forhold på samme nivå som vi selv befinner oss inne i evolusjonen ett eller annet sted, for vi er alle på evolusjons utviklingvegen. Fordi en Løve, Krokodille, Hai osv osv er kyniske kjøttspisende dyr, så er dem ikke demoner. Vi må forstå at vi ikke blande oss med dem, så går det bra. Dem har kun en mindre utviklet bevissthet-kraft, og slik er det med andre skapninger ute i Universet og, dem er kun på ett annet evolusjons forhold i bevissthet forståelse enn vi. Dem er ikke demoner fordi dem er annerledes enn oss, slik som det var med Løven og alle de andre dyrene som er annerledes enn Menneske-dyr. Universet vårt har en evolusjon variasjon forhold på gang på 360 grader. Vi er tåpelige hvis vi sier at kun vår grad i sirkelen er normal, mens alle 359 andre gradene er demoner fordi dem er inne i en annerledes evolusjon forhold enn oss, her på Jorden. Det er slik tanker Kristendommen vil at du skal ha der alle er demoner og kun deres primitive beviste energi forståelse har noe med Gud å gjør. Noen få land har samme forståelse, og det er dem som vil føre krig mot Stjerne Menneskene med at dem lager forsvarstasjoner ute i rommet vårt. Man skal heller se og forstå deres dyriske handlinger som dem gjør, med at dem vil angriper andre som har hvert her siden livet begynte her på Jorden. Hvis Stjerne Menneskene var ute etter oss, så hadde dem laget hundemat av oss allerede i Steinaldertiden vår, da vi ikke kunne forsvare oss. Det er forsatt kun noen få Menneskeforhold som har ett makt begjær forhold i seg med dyriske kynisme i sin personlighet. Dem vil ha makt over alt liv her på Jorden. Dem må vi passe oss for, fordi vi lever forsatt i den mørkeste beviste energikraften som Universet kan by på, men kommer vi alle igjennom dette nåløye, så beviser vi at vi kan beherske disse beviste energikrefter som bevisstheten vår er skapt ut av. Klarer vi å leve i ett bevist forståelse forhold overfor andre evolusjons forhold, slik vi selv er i ett evolusjons forhold, så står vi frie til å kunne bruke Universet sine forskjellige beviste energikrefter slik vi selv ønsker det, fordi vår bevissthet er i samklang med energibevissthet evolusjon forhold ute i hele Universet. Husk på at Universet vår er kun en av gradene i 359 andre større beviste Univers forhold, inne i den totaliteten forhold på 360 grader som er forklar ovenfor. Husk at vårt Univers er det laveste faste materie bevissthet energiforhold. Det finnes 359 andre subtilere beviste forhold, slik som Atom energien er ett subtilt forhold for vårt energi materie forhold. Vi har funnet partiklene, men vi forstår ikke at vi selv er en partikkel bevissthet-energi forhold inne i vårt Atomenergi forhold. Når vi er ett partikkelbevist forhold, som skaper liv inne i våre partikler, der vi opplever det totale Univers forholdet som vår bevissthet forhold skaper, så må det og finnes livsforhold inne i andre beviste partikkel - energi forholder som har andre beviste kraftfelter i sine opplevelser, enn det vi har. At man ikke ser og aksepterer dette skylles det dyriske beviste energi forhold som jeg tidligere har nevn litt om. Det er derfor vi er her på Jorden og ikke inne i andre sterkere beviste kraftforhold, fordi vi har ett energibevissthet forhold som tilhører Jorden sitt egoistiske beviste nivå. Prøv å forstå dette egoistiske bevissthet forhold som vi Menneske – dyr lever inne i, så ser en helheten ute i Universet sitt evolusjons forhold, der alle før eller sener utvikler kosmisk broderskap. Hele Universet vårt er kun som en kjempestort Tv med mange forskjellige frekvenser eller filmer, livsformer inne i seg, på forskjellige kanaler eller energifrekvenser. Dem er sammensatt ut i fra forskjellige forutsetningen for energi liv, ut i fra det Periodiske system sin mulighet for variert livs energier som Universet har i sin totale energi materie varierte kraft forhold, der alle får ett figurativ forhold, ut i fra sitt beviste kraftfelt eller skapende energiforhold eller behov.
e-mail: svein.kare.helland@lyse.net
ufo_rogaland001003.gif
Hjem
ufo_rogaland001004.gif
Robert Moklev
ufo_rogaland001003.gif
Stjerne menneske
ufo_rogaland001003.gif
Hva gjør U.F.O
ufo_rogaland001003.gif
Energi krefter
ufo_rogaland001003.gif
Oppsummering
ufo_rogaland001003.gif
Anbefalte filmer
Oppslagstavle
ufo_rogaland001003.gif ufo_rogaland001003.gif
Politi oppservasjon 1
ufo_rogaland001004.gif
Politi oppservasjon 2
ufo_rogaland001003.gif
Politi oppservasjon 3
ufo_rogaland001003.gif
Politi oppservasjon 4
ufo_rogaland001003.gif
Evolusjonen
ufo_rogaland001003.gif
Evolusjon 2
ufo_rogaland001003.gif
Evolusjon 3