Jeg har valgt å bruke Menneske dyr om oss Jord Menneske, fordi dette ordet dekker bedre forskjellen mellom Stjerne Menneskene og vårt Menneske nivå av forståelse.
Stjerne Menneskene har ett opphav forhold i ett annet bevist energi forhold, ut av det "Periodiske System", enn det som vi Menneske dyr har. Noen av Stjerne Menneskene er Mennesker som har kom mange lys år lengre inn i forståelsen om hva energi og bevissthet er for noe. Energi og bevissthet er en ting av samme sak kan det virke som, men det eksisterer en evighet med noe som vi kun kan kalle for "væren" eller "stabilt nivå av forståelse" eller "slik er det bare" eller ingen grunn til å tvile eller diskutere mere. Det nærmeste vi kommer er ordet bevissthet. Noen bøker fra Østen som ble skrevet flere tusen år før vår tidsrekning, sier at alt er bevissthet, Brama eller Universet vårt har kun en stor enhet forståelse eller  bevissthet kraft. Denne bevisstheten kan man si er fordelt rundt i hele Universet i små deler, der en av dem er oss her på Jorden og dette kaller vi for energi. Det hele ligger så langt over vårt nivå av forståelse at vi ikke en gang er et fragment i den minste partikkel i hans stor vesen..Vi Mennesker er her, kun et kort midlertidigt øyeblikk, inne i dette beviste  korte øyeblik for så å videre utvikle oss. Siden vandrer vi videre i hans andre mindre beviste forhold, helt til vi til slutt blir som ham. Energi eller rettere sagt bevissthet kan ikke forsvinne, den videreutvikler seg alt etter bevisstheten sin egen kvalitet eller behov for opplevelse, fordi Universet er fult med forskjellige beviste nivåer eller områder i form av forskjellige partikkel forhold som skaper opplevelse eller reaksjons mønster mellom energi og den beviste partikkelen som vi kaller bevissthet, der et evolusjonsforhold i bevisstheten sin partikkel vandring fra figurative forhold til nye figurative forhold som til slutt skaper et bevist forhold i partikkelen sin erfaring eller vandring. Denne partikkelen har vandret fra det mest primitive forhold som finnes og siden oppnått Menneske - dyret sitt beviste nivå. Dette nivå er kun et trin i en stige og er dermed ingen topp, men er snarere en begynnelse til videreutviklingen mot Stjerne Menneskene som jobber i et ballansert forståelse forhold for Universet evolusjon inne i det stor Beviste evolusjons forhold som Universet vårt er.

Jeg kommer til å bruke noen østen begrep, men dette er ikke være enn at f.eks: ordet bil har forskjellige navn i hvert land. Jeg skal sener oversette ordene, slik som jeg har forstår dem.
Jeg vil og bruke ordet Partikkel bevissthet, fordi man i østen sier at Sjelen eller bevisstheten er kun en 10.000 del av typen på det tynneste hårstrå, da er man nede på partikkel nivå.
Det hele dreier seg om vårt beviste kraft forhold som videreutvikler større og større bevissthet, slik vi har vandret fra Steinalder Menneske til det beviste nivå vi er på i dag.

Hva bevisstheten utvikler seg igjennom, er av mindre betydning, fordi kraften eller bevisstheten har milliona med allslaks figurative liv bak seg til den kommer frem til Menneske figurative forhold. Hva vil bevisstheten med meg og deg, der vi nå er inne i ett figurativt kropps-forhold med bevissthet erfaring ? Videre utvikling!

Vi Menneske - dyr har en begynnelse med erfaring fra mineralrike, planterike og til slutt her i dyre rike. Bevisstheten vår er et selvstendig og selvrådig kraftpartikkel forhold, som nå utvikler seg inn i dyreriket, her på Jorden, og siden som Mennesker. Med ordet Menneske så mener jeg det øverste nivå av vårt største forståelse forhold her på Jorden, og hvor høyt er det? Inne i Menneske kropp, der du og jeg er, utvider og videreutvikler vi bevissthet partikkelen seg til et mere og mere selvstendige bevist bevissthet forståelse forhold eller nivå. Denne beviste bevissthet partikkelen samler sitt oppbygde beviste bevissthet forhold eller nivå fra liv til liv, eller igjennom det som kalles for reikarnasjon. Før eller sener vokser bevissthet-kreftene seg forbi Menneske - dyret sitt kappasitet forhold, der neste inkarnasjon blir i ett Stjerne Menneskene, siden mange forskjellige nivå av Stjerne Menneske og siden til Sol Menneske sitt beviste bevissthet forhold, siden igjennom mange Sol sytemer og opp til Galaksene sitt beviste forhold, siden igjennom mange forskjellige Galakser, og til slutt blir det ett eget utviklet Univers forhold selv, i sitt selvstendige kraftforhold eller enhet av væren av et Univers, igjennom mange fusjoner inne i de nåværende Universene. Det som enhver av oss holder på med i vårt liv, er spiren til nye Universer. Vårt energikraftforhold er den spiren av kraft som begynner i det små som siden utvikler seg til ett stort "Big Bang "Univers forhold. Vårt energi forhold som vi har i oss har utviklet total bevissthetforståelse, er da ett kraftfelt forhold som har blitt til en spire for sitt eget Universutvikling forhold, med den egenskap som enhver av oss har inne i seg. Slik som Vitenskapen hevder, at i et gitt forhold, så kan et sommerfugel vingeslag starte en orkan, slik er det med vårt energibeviste kraft som utvikle seg mot et Universforhold. Når vårt kraftbeviste forhold er moden kan alt skje, for alt er energi, sier Vitenskapen, det er kun bevisstheten forståelseforhold som mangler, for hva den virkeligt kan bli eller være. Tilbake til oss Menneske - dyr:

Menneske dyret sin energikropp har på ett tidspunkt i utviklingen blitt Gen manipulert frem, ut i fra sitt opphav, som dyrekropp. Vårt dyre-legeme ble gene manipulert frem til ett Menneske dyr, der Menneske kroppen er kopiert eller Gene manipulert fra Stjerne Menneskene sine kropp, inn i dyre kroppen vår, som siden fikk ett Menneske utseende. Dette er det bilder av i Pyramide i Egypt, der man ser Menneske kropp uten hode, men kun med en lang tarm over skylderen, der hode skal være. Disse tegningene kan være prosessen i vår Gene manipulerende tid.

Vitenskapen finner ikke linken mellom dyret og Menneske. På samme måte som vitenskapen nå kan manipulerer med våre gener og andre dyr sine gener, slik har Stjerne Mennesker som lever inne i Galakser som er mange lysår eldre enn oss ha gjort det med oss for mange 1000 år siden. Stjerne menneskene forstår hva energi eller bevissthet er for noe. Noen av Stjerne Menneskene sine egne gener er blitt manipulert inn i vårt prototype forhold som dyr. Igjennom manipulering med Genene så har dem fått frem tilnærmet kopi av dem selv. Stjerne Menneskene har Gen-modulert sitt eget vesen inne i Menneske sitt figurative energi forhold eller kropp. Hva er så Stjerne Menneske?

Hele Universet er fult med liv, og vår Galakse med vårt Solsystem er kun ett nyere forhold, inne i dette store gamle Universet vårt. Det at noen tror at vi Mennesker er det eneste levende beviste forholdet inne i dette store Universet, er kun en tanke som kun kan komme ut i fra et uforstandig egoistisk Menneske dyr. Det finnes Galakser som er mange lys år eldre enn vår. Når det finnes bevissthet liv i vår nye Galakse forhold, så må det finnes bevissthets liv i gamle Galakser og. Dette er kun et logisk forståelse forhold, med litt ekstra IQ forhold. Disse eldre Stjerne Mennesker ligger mange lys år foran oss når det gjelder forståelse om hva energi og bevissthet er for noe, fordi dem tilhører utvikling fra en gammel Galakse som er mange lysår eldre enn vår Galakse. Da sier det seg selv at disse Stjerne Menneskene kan manipulere med materie energien og bevisstheten sin utvikling. Menneske bevisstheten bør før eller sener vokse seg ut av kroppen som både Menneske og Stjerne Menneske, før eller sener, og siden bli ett rent kraftfelt av være, der man kun bruke kroppen til å harmonisere sitt beviste forhold på nytt igjen. Kroppene eller de figurative energi forhold som vi opplever, bør kun brukes til å ballansere sitt beviste forhold igjen, ikke til å leve i eller med slik vi Menneske dyr gjør det nå..
Disse tingene bør vi begynne å bli obs på. Vi Mennesker må begynne å opparbeide kosmisk forståelse, der vi styrer vårt eget beviste bevissthet forståelse forhold videre inn i den kosmiske evolusjon. Alle beviste forhold bør vokse seg inn i kosmisk bevissthet. Vi må forstå oss på vårt eget beviste bevissthet nivå, slik at vi blir akseptert iblant andre beviste tilstand forhold, inne i Universene sitt enorme mangfold av evolusjon forhold. Problemet som vi Mennesker har, skylles nok dyret inne i vår Menneske kropp. Bevissthet forholdet vårt vokser seg videre kun mellom dualiteten som eksisterer, slik som: god og vondt, eller som pluss eller minus. Vi har kun i et vekst forhold som man selv kun tror på det som man er tjent med eller ikke tjent med osv, inne i følelsene og tanke prosessene våre. Kan dette være riktig?
Dette kan sammelignes med Religionen sin fremgang:

Hva ligger bak Religionene. Stjerne Mennesker er blitt kalt for Guder fordi dem kan manipulere med materie energien, dermed så diktert dem oss hvordan vi skal oppføre oss mot dem, slik at vi blir ett lett bytte for deres beviste forståelse. Dem manipulerer oss igjennom energien sine muligheter slik vi kjenner til fjernkontrollen til Tv eller forsterkeren. Dem kan med letthet føre deres energi beviste forståelse forhold inn i oss Mennesker, ved å manipulere med energi genene våre, igjennom energibevisstheten vår som responderer på deres energi overføring til oss. Vi Mennesker er et energibevisthet forhold som mottar energi bevissthet fra noen Stjerne Menneskene som har større og sterkere bevist forhold til det dem lever inne i. Med å styre oss med deres beviste energi krefter, så kan dette forstås på denne måten. På samme måte som vi sender signal fra en Tv stasjon, som før eller senere kommer inn til Tven vi har i stuen. Slik overføres Stjerne Menneske sin energibevissthet fra dem til energibevisstheten til oss Menneske dyrene. Når Universet er ett energinett forhold med forskjellige kosmiske beviste bevissthet krefter, så er det kontakt mellom oss alle. Her på Jorden sender og motta vi energi signaler eller beviste krefter fra hele Universet, hele tiden.Det er opp til deg og meg hvilken bevissthet utvikling vi vil ta imot, for du og jeg er som en satelit mottaker som fanger inn energibevissthet fra Universet mangfoll av beviste energipartikkler.Det er opp til deg hva du vil gjør med din beviste bevissthetpartikkel, gå tilbake til dyret sitt nivå eller evolusjonere deg frem til Stjerne Menneske sitt beviste nivå.
Alt er energi:

Albert Einstein sier at: E = mc2 eller: energi og materie er lys. Stoffet er energien i materie eller materiet er fortettet lys i ett mønster forhold. Lys og materie er en ting av samme sak eller materiet er kun et tregere lysforhold eller energiforhold.
 
La meg heller si det på en annen måte. Det er vårt beviste nivå eller vårt forståelse forhold som avgjør hva det skal betraktes som, enten som Materie eller Lys "bevissthet," enten som stor eller liten bevissthet partikkel, der partikkelen har vandret fra energi figurative forholder til et partikkelbevist forståelsenivå eller som lysvesen som er et rent bevist kraftforhold, uten figurative illusjoner inne i sitt beviste forståelseforhold.

Dette bør ha stor betydning for oss Mennesker. Stjerne Menneskene en mulighet til å manipulere med vårt energi Menneske nivå, når vårt beviste forhold inneholder mønster av figurative forhold. Det var ikke Albert Einstein som var først ute med disse forståelse nivå der alt er energi. Østen bøker som: Vediske skrifter, Bhagavad Gita og mange andre, har fortalt oss at vår verden er oppbygd av Atom og energi som siden har utviklet vårt beviste bevissthet forståelse forhold. Disse bøker viste og om vår Galakse og vårt Solsystem, at det finnes mange Universer osv osv, mange tusen år før vår tidsrekning. Hva er så årsaken til at den hvite mann har hvert så dum at dem begynte å tro på Kristendommen som førte oss inn i ett kriminelt miljø der man drepte andre Mennesker bare på grunn av at dem hadde et annen tros forhold, der man skulle tro på at Jorden var flat og at Jorden var midtpunktet i vårt Solsystem ja at vi var den viktigste planeten i hele Universet osv osv osv. Hva er det som ligger bak en slik kriminel handling som førte oss frem til at vi begynte å drepe, bare på grunn av at andre trodde på noe annet. Alle Prester og Paver som skal være kristne skylle vel ha kjent til de 10 bud. Kan Kristne ha kjent til at det eksisterer flere mektige Stjerne Mennesker som vi Mennesker har kalt for Gud eller Guder som vil ha kontroll over Mennesket evolusjon, der ordet Jesus, kun er ett Stjerne menneske eller et forhold inne i vårt  Solsystem, der bevisstheten vår kan manipuleres inn i deres lille forståelse forhold. Hvilket Stjerne Mennesker har gjorde det slik at Kristendommen "Jødene" fikk utvikle deres økonomiske fordeler, slik som dem har gjort i ca: 2000 år, igjennom det å få lovt til å drepe andre på grunn av sitt simple tros forhold, der man igjen truer med himmel eller helvede, alt etter fordelene som Kristendommen kunne få ut av et trussel forhold, der andre er uvitne om deres trosforhold. Hva er så viktigt med dette tros forholdet, der man er nødt til å drepe andre mennesker, der andre har ett annet forståelse forhold. Eller er det eiendommene og siden penger for eiendommene som fikk dem til å drepe andre og siden true dem med Bibelens ord slik at hevnen ikke skulle nå dem. Siden bygde dem opp ett imperium med Katedraler og Kirker som man bør skjemmes av når man forstår fattigdommen som herjet på den tiden. Siden skal dem ha monopol på forståelsen om livet og pengene sitt makt forhold. Dem brukte Menneskene som bodde Nord over som slaver, når dem selv ikke fikk makten hverken Øst eller Vest over mot Egypt, men havet som slaver selv. Hvilket Stjerne menneske eller ufo forhold styrte Moses ut av Egypt, og viste seg på Sinai fjellet, eller hvem var de tre vise menn som kom til Betelhem der stjernen eller UFOen viste vegen? Jeg bare spør? I India ble dette lys kalt for stridsvogner eller Vimana, det fantes beviste Mennesker som styrte UFO objektene osv osv, men i Bibelen så er det Gud. Nå kaller vi det for UFO eller Stjerne Mennesker, fordi hele Universet er fult med liv, slik Østen visdom har fortalt i 1000 vis av år, før vår tidsrekning!!!!!! Er det dette Bibelen har vist om hele tiden, at Menneske kan bli til Stjerne Menneske, vist dem finner visdommen veg, som Østen viste om der alt er energi eller bevissthet, der bevisstheten sitt kraftforhold eller forståelse avgjør hva man er og hva man blir, fordi alt er energibevissthet i bevegelse eller evolusjon. Holder man så Menneske i en uvitenhet som kristendommen er, så har man slaver som ikke kan utvikle seg mot Stjerne Menneske, men som kun blir til Kristne slaver til  deres forståelse forhold og til deres fordeler. Vi er blit hjernevasket om Gud og Helvede, fordi vi ikke skal få vite om vegen som fører oss til bevissthet nivået Stjerne Mennesket, dem som skapte oss i deres bilde, der vi skal være like dem, her på Jorden men der vi bør siden evolusjonere oss videre mot større bevist forståelse.

Kristen folket fikk fra Moses de 10 bud som dem skulle forholde seg til, men historie bøkene våre er fulle av kriminelle handlinger som Kristen folket har påført Menneskeheten opp igjennom 2000 år, bare på grunn av at vi andre hadde ett annet tros forhold. Hadde vi fått bygd opp ett vitenskaps forhold, slik som India som viste om Atomet og energien før vår tidsrekning, så hadde vi Mennesker i Vesten hatt ett forståelse forhold som skulle hvert 2000 år lengre fremme i tiden enn hva vi har nå.. Historiebøkene våre er fulle av kynismen fra kristen folkets makt, der dem drepte spiren av våre Vitenskapelige mennesker.
På samme måte som Vitenskapen går dypere og dypere inn i det faste Materiet, inn mot Hig partikkelen, slik er det med energi bevissthetens partikkel som eksisterer inne i Menneske som "Sjel" eller bevissthet. Energien utvikler seg til ett mere og mere subtilere og subtilere forhold, og blir til et spiren av bevissthet forhold, alt etter hvor bevisstheten vandrer i sitt subtilere og subtilere kraftfelt forhold, som skaper figurative kropper inne i stoffet mange energisubtile forholder. Dette skaper så sitt utslag i hvilket legeme bevisstheten vil forholde oss til, enten dyr, Menneske kropp, Stjerne Mennesker osv osv osv.
Heldigvis så vokse vi oss videre ut i fra vårt forutsettning forhold, som deretter gi oss større og større bevist forståelse. Menneske dyret sitt beviste nivå kan ikke uten videre akseptere at andre Stjerne Mennesker som lever under andre energi beviste forhold, skal kunne styre oss, eller låse oss fast i deres beviste tilstand nivå, når hele Universet er fult med forskjellige større beviste forhold, enn dem selv er. 
 
Fordi, vi lever ikke inne i Stjerne menneske sine utvalgte elementer fra det periodiske systems energiforhold. Menneske dyret må først få samme forutsettning for liv, før vi kan leve slik som Stjerne Menneske ønsker det.
 
Vi finner sikker frem til et beskyttende energikraft felt som kan stoppe dette inngrep mot Menneske dyret sin mulighet til å nå andre beviste evolusjons forhold, enn det vi er i nå. Menneske dyret kan ikke uten videre akseptere alt fra Stjerne Menneske, fordi dette fører med seg kynisme som forplanter seg inn i Menneske bevisstheten sitt utviklings forhold av følelser og tanker.
 
Stjerne Mennesket er ikke et fullkomment bevist bevissthets forhold dem heller. Dem er kun ett forhold som har komt lengre enn Menneske dyr i sitt søken etter større bevissthet forståelse i evolusjonen mulighet. Alt er energi der energi nivåene skaper bevisstheten sin mulighet for utvikling. Jorden vi lever på har ett energiforhold og atmosfæriskt trykk med naturkrefter som Menneske dyret må leve inne i og deretter vokse seg videre, med sitt beviste bevissthet forhold. De forskjellige energi figurative legemene her på Jorden, kommer ut fra naturkreftenes energipåvirkning. Vår bevissthet forhold er kun ett lite partikel forhold inne i energi sitt forhold. Dette lille partikkel bevissthet forholdet som vi er, er kun et Menneske dyret sitt nivå av forståelse opplevelse forhold i nuet. Pågrunn av energikreftene her på Jorden som skaper de figurative muligheter av opplevelse i energien sitt formende energifelt så har bevissthetkraften vår eller partikkelbevissthetn sitt kraftfelt inn i den totale energien her på Jorden, kun klart å skape Menneske dyret inne i energien sin totalitet her på Jorden. Inne i det store Universet energiforholde er der muligheter for større og mere kraftfult bevist opplevelse forholder enn kun Menneske dyret sitt nivå av forståelse. Vi skaper kun en virkeligheter ut i fra Menneskebevisstheten sitt opplært forståelse forhold. Vår lille bevissthet partikkel skaper et Univers forhold, ut i fra energien inne i Universet. Når vårt bevissthet kraft forhold er liten, så blir innholdet lite inne i Universet og. Derfor opplever vi ikke liv ute i Universet, fordi vi har alt for liten bevissthet masse. Vi har ikke nok krefter i vårt beviste bevissthet forhold, enn at vi kun oppleve liv vårt her på Jorden i vårt eget energifrekvens forhold som vi selv skaper og befinner oss inne i. Dette er Dyret sitt energibevisste forhold.
 
Dette kan sammelignes med en Tv som har mange kanaler og programmer eller filmer man kan se på. Vi kan kun se på en om gangen. Vi opplever kun vår kanal som vår bevisshet eller Univers, verden eller forhold. Universet er som en Tv, der Universet har mange livs prinsipper eller kanaler eller programmer inne i energibevistheten sin. Det gjelder å ha utviklet ett bevist bevissthet forståelse forhold til det som man selv vil være eller oppleve eller være inne i. Vet man ingen ting om dette, så kan man heller ikke være noe annet en det man er. Bevisstheten vår har ikke kappasitet til å se alle kanalene i hverken Tv'en eller Universet samtidigt. Vi kan ikke se 100 vis av programmer på Tv'en samtidigt og slik er det med livet inne i Universet og. Vi må utvikle oss igjennom kanalene, programmene, energifrekvensene eller livsprinsippene årsaksforhold som Universet krever for å kunne komme oss videre i evolusjonen, mot større og større bevist forståelse forhold. Slik er det her på Jorden og, med vårt skole system, der vi lære noe til en hver tid. Vi befinner oss i ett slaks skolesystemet både i bevisstheten sitt energi forhold og som figurative Menneske Dyr legeme, alt etter alderen vår, enten bevissthets messigt eller figurativt forhold. Dette opplever vi her på Jorden, og slik er det med Universet sitt beviste evolusjon forhold og. Vi befinner oss inne i det energibeviste frekvensforholdet eller film eller virkelighets forhold som energi bevisstheten vår har mulighet til å kunne ta lærdom fra. Vår bevissthet skaper vår lærdom eller vi skaper den lærdom som vi trenger for å evolusjonere oss videre til ett større og større bevist forståelseforhold inne i den totale enhets kraft eller væren. Denne væren skaper vår lille verden i vårt øyeblikk av en sanhet, men som kun er et øyeblikk, ut av en evolusjon, der det finnes mange beviste nivå av sitt mangfold av usanne virkeligheter, men som til slutt danner en enhetforståelse eller erfaring utav livene som førte oss frem til Universet sitt beviste forståelse eller stå sted eller nivå av væren.
Hva er forskjellen mellom Menneske - dyr, Stjerne Menneske/Rom Menneske
e-mail: svein.kare.helland@lyse.net
ufo_rogaland001003.gif
Hjem
ufo_rogaland001004.gif
Robert Moklev
ufo_rogaland001003.gif
Stjerne menneske
ufo_rogaland001003.gif
Hva gjør U.F.O
ufo_rogaland001003.gif
Energi krefter
ufo_rogaland001003.gif
Oppsummering
ufo_rogaland001003.gif
Anbefalte filmer
Oppslagstavle
ufo_rogaland001003.gif ufo_rogaland001003.gif
Politi oppservasjon 1
ufo_rogaland001004.gif
Politi oppservasjon 2
ufo_rogaland001003.gif
Politi oppservasjon 3
ufo_rogaland001003.gif
Politi oppservasjon 4
ufo_rogaland001003.gif
Evolusjonen
ufo_rogaland001003.gif
Evolusjon 2
ufo_rogaland001003.gif
Evolusjon 3